Privatlivspolitik for Terminalen.dk

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Terminalen A/S (''vi'' eller ''os'') som en del af Nic. Christiansen Gruppen behandler dine personoplysninger, og er udstedt på vegne af alle selskaber i Nic. Christiansen Gruppen.

Nic. Christiansen Gruppen er defineret som: http://ipaper.ipapercms.dk/NicChristiansenGruppen/NicChristiansen/CVRoversigt/

DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Terminalen A/S

CVR-nummer: 34080178

Sjællandsvej 1

6000 Kolding

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

Ved brug af vores hjemmeside:
Behandling af dine henvendelser forud for salg: Personoplysninger der afgives via online formularer, chatfunktion mv. forud for et salg benyttes til behandlingen af den specifikke henvendelse, fx henvendelser vedr. prøvekørsel af en bil, bestilling af brochurer og prislister eller anmodninger om kontakt. Hvis du i forbindelse med henvendelsen også afgiver dit samtykke hertil, behandles dine personoplysninger til markedsføring, som beskrevet nedenfor og dine personoplysninger sammenkøres med cookie-data som beskrevet nærmere i vores cookie-politik.
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køretøjsoplysninger, præferencer.
Behandlingsgrundlag: Samtykke.

Behandling af dine henvendelser i forbindelse med salg: Personoplysninger der afgives via online formularer, chatfunktion mv. i forbindelse med et salg anvendes til at kontakte dig med henblik på behandlingen af den specifikke henvendelse, fx henvendelser vedr. planlægning og udførelse af værkstedsbesøg, bestilling af specifikke tilbud samt andre services, der kan bestilles via hjemmesiden. Hvis du i forbindelse med henvendelsen også afgiver dit samtykke hertil, behandles dine personoplysninger til markedsføring, som beskrevet nedenfor og dine personoplysninger sammenkøres med cookie-data som beskrevet nærmere i vores cookie-politik.
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køretøjsoplysninger, præferencer.
Behandlingsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt.


Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores individuelle kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve. Dine personoplysninger sammenkøres med cookie-data som beskrevet nærmere i vores cookie-politik.
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, cookie-data, online brugeradfærd, køretøjsoplysninger, præferencer.
Behandlingsgrundlag: Samtykke.
Ved videregivelse af dit samtykke: Interesseafvejning.

Tilpasset markedsføring: Vores markedsføring i nyhedsbreve, på vores hjemmeside, i vores apps og på sociale medier tilpasses dine personlige forhold ud fra vores viden om dig ved profilering, jf. GDPR artikel 6(1)(f), hvor vi behandler:
Dit navn, E-mail adresse, Oplyste interesseområder, Cookies, IP adresse, Geografisk placering, Oplysninger fra vores kundedatabaser, Oplysninger fra dine sociale medieprofiler.
Behandlingsgrundlag: Legitim interesse – GDPR art. 6(1)(f). Vores legitime interesse i at lave en personlig tilpasset markedsføring til dig går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder, hvor behandlingen af dine personoplysninger er nødvendige, for at vi kan tilpasse markedsføring til dig. Vi foretager en automatisk evaluering af dine personoplysninger med henblik på at personliggøre markedsføringen til dig, men vi anvender ikke automatiserede afgørelser, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookie-politik.
Hvilke oplysninger anvender vi: Cookie-data, online brugeradfærd og ved brugerundersøgelser med tilknyttede konkurrencer anvendes der i tillæg almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer.
Behandlingsgrundlag: Samtykke

Hjemmesidestatistik: Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmeside og tilknyttede ydelser.
Hvilke oplysninger anvender vi: Cookie-data, online brugeradfærd.
Behandlingsgrundlag: Samtykke

Ved brug af butikker og værksteder:

Levering og betaling af vores ydelse: Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med levering af vores ydelser. Dette sker som eksempel når du prøvekører bil forud for dit køb, når der udarbejdes tilbud du har anmodet om, når der laves slutseddel og finansieringsaftaler, når din nye bil indregistreres og leveres, samt når du får din bil serviceret og repareret på værkstedet eller i forbindelse med eventuelle garantisager.
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køretøjsoplysninger, CPR-nummer, betalings-oplysninger, ordrenummer, kørekort, forsikringsoplysninger, økonomiske forhold
Behandlingsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt og lovkrav ifm. fx bogføring og prøvekørsler

Kreditvurdering: Inden vi yder kredit til dig i forbindelse med køb af værkstedsydelser og reservedele tjekker vi om du er registreret som dårlig betaler i RKI-registret. I tilfælde af, at du er er registreret som dårlig betaler, kan der ikke ydes kredit, og betaling skal i sådanne tilfælde ske kontant.
Hvilke oplysninger anvender vi: CPR-nummer, oplysning om eventuel registrering som dårlig betaler
Behandlingsgrundlag: Legitim interesse

Kundekartoteker: For at have en effektiv sagshåndtering og kunne yde en god kundeservice oprettes du som kunde i vores sagsbehandlingssystemer. Dette giver os overblik over din historik hos os, og gør os bedre i stand til at betjene dig.
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køretøjsoplysninger, sagshistorik.
Behandlingsgrundlag: Legitim interesse.
Påmindelser, opfølgning og markedsføring: For at give dig en god kundeoplevelse og holde dig opdateret behandler vi dine personoplysninger ifm. udsendelse af påmindelser om service, opfølgning på fx prøvekørsler samt generel markedsføring som nyhedsbreve, tilbud, invitationer til events mv. Ovenstående gøres kun hvis du har givet dit samtykke hertil.
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køretøjsoplysninger, sagshistorik.
Behandlingsgrundlag: Samtykke

Kundetilfredshedsundersøgelse: For at følge op på din tilfredshed som kunde og få input til løbende forbedring af vores kundeservice, behandler vi dine personoplysninger ifm. gennemførsel af kundetilfredshedsundersøgelser. Dine personoplysninger videregives også til relevante importører, så de kan gennemføre kundetilfredshedsundersøgelser på tværs af markedet.
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, køretøjsoplysninger, oplysninger om seneste køb.
Behandlingsgrundlag: Legitim interesse

Kameraovervågning: For at forebygge indbrud, tyveri og hærværk kameraovervåges butikker, værksteder og udendørsarealer. Overvågede områder er markeret med skiltning.
Hvilke oplysninger anvender vi: Video.
Behandlingsgrundlag: Legitim interesse.

Overtrædelser af lovgivningen: I tilfælde hvor der pålægges bøder eller begås strafferetlige forseelser for hastighedsoverskridelse eller lignende i forbindelse med en prøvetur eller brug af låne-/lejebil, modtages og videreformidles relevante personoplysninger over for myndighederne.
Hvilke oplysninger anvender vi: Følsomme personoplysninger om formodede strafbare forhold, samt almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køreseddel, låne-/lejekontrakt.
Behandlingsgrundlag: Lovkrav

Prøvekørsel af demobiler:
1. Beskrivelse af formål: I forbindelse med registrering af prøveture af vores demobiler udarbejder vi den lovpligtige køreseddel, hvortil vi behandler dine oplysninger som vi registrerer blandt andet ved scanning af dit kørekort. Behandlingen omfatter navn, efternavn, billede, CPR-nr., adresse, telefonnummer og e-mail.
Behandlingsgrundlag: Behandlingen beror på vores retlige forpligtelse til at udarbejde den lovpligtige køreseddel, jf. GDPR art. 6, 1, b.
2. Beskrivelse af formål: Når du prøvekører en bil hos Terminalen har vi i udvalgte biler valgt at forbinde bilen, således at bilen kan lokaliseres af Terminalen i tilfælde af, at du som kunde ikke returnerer køretøjet inden for den aftalte tid. Denne behandling beror på lokationsdata, som viser, hvor køretøjet befinder sig på det pågældende tidspunkt. Der foretages ikke live monitorering af prøveturen.
Behandlingsgrundlag: Behandlingen beror på Terminalens legitime interesse, hvor formålet med at kunne lokalisere køretøjet i tilfælde af udeblivelse/formodning om tyveri overskrider kundens interesse i, at dette ikke gøres, jf. GDPR art. 6, 1, f.

I følgende andre sammenhænge:

Markedsføring per brev: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at sende markedsføring per brev målrettet til dig. Dette kan ske på baggrund af oplysninger vi har fra offentlige lister og/eller fra dit kundeforhold hos os.
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, køretøjsoplysninger, præferencer, andre offentlige oplysninger.
Behandlingsgrundlag: Legitim interesse.

Optagelser til brug for markedsføring: For branding og markedsføring af vores produkter og services indhenter vi dit samtykke til at anvende optagelser af dig i vores markedsføringsmateriale. Fx billedmateriale til sociale medier, hjemmesider og brochurer.
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger som fx navn, billeder, video.
Behandlingsgrundlag: Samtykke.

KILDER

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være:

a) Bilimportør hvor formålet er statistik, markedsføring samt opfyldelse af kontrakt

b) Offentlige registre: Motorregisteret, CPR-registret, CVR-registret hvor formålet er entydig identifikation samt opfyldelse af kontrakt.

c) Leasing og finansieringsselskaber hvor formået er at vi kan etablere kredit faciliteter i forbindelse med indgåelse af en kontrakt.

d) Kreditvurderingsbureau hvor formået er at vi kan foretage kreditvurdering af dig i forbindelse med indgåelse af en kontrakt.

e) Forsikringsselskaber, leasingselskaber og øvrige samarbejdspartnere hvor formålet er, at vi kan foretage forskellige arbejder herunder fx. udbedre skader, foretage service eller reparationer på køretøjer samt opfyldelse af kontrakt.

Den indsamlede information om dig hidrører fra:

a) EU/EØS

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver dine personoplysninger til relevant bilimportør/-producent. Grundlag for- og formål med denne videregivelse er:

a) Opfyldelse af kontrakt - fx i forbindelse med levering af køretøj og reservedele samt i forbindelse med eventuelle garantisager

b) Efterlevelse af lovkrav – fx i forbindelse med produkttilbagekaldelse og vigtige sikkerhedsopdateringer

c) Samtykke – fx hvis du har givet samtykke til at modtage elektronisk markedsføring direkte fra den pågældende bilimportør/-producent

d) Legitim interesse – fx kundetilfredshedsanalyser, statistik, rapportering og dokumentation.

Vi samarbejder med følgende bilimportører/-producenter (der sker kun videregivelse til den importør/producent der er relevant for dig), hvor du kan læse den privatlivspolitik, der regulerer brugen af dine personoplysninger:

Fiat - FCA Denmark A/S - Hovedvejen 208, 2600 Glostrup, DK (CVR-nr. 62857714)

https://www.fiat.dk/

Honda - Honda Motor Europe Limited – Chain Road, Bracknell, Berkshire, England, RG12 1HL (selskabsnummer 857969)

https://www.honda.dk/cars.html

Hyundai - Hyundai Bil Import A/S – Korsvej 1, 6000 Kolding, DK (CVR-nr. 14790993)

https://www.hyundai.dk/privacy

Mazda - Mazda Motor Danmark, filial af Mazda Motor Logistics Europe NV/SA, Belgien - Vojensvej 11, 2610 Rødovre, DK (CVR-nr. 10117615)

https://www.mazda.dk/

Suzuki - Suzuki Bilimport Danmark A/S – Unionsvej 16, 4600 Køge, DK (CVR-nr. 27296602)

https://www.suzuki.dk/om/juridisk/privatlivspolitik

Nissan - Nissan Nordic, Dansk Filial af Nissan Nordic Europe Oy, Finland - Lyngbyvej 24, 2100 København Ø, DK (CVR-nr. 28896808

https://www.nissan.dk/

Toyota - Toyota Danmark A/S – Dynamovaj 10, 2860 Søborg, DK (CVR-nr. 48456316)

https://www.toyota.dk/privatlivspolitik.json

 

I forbindelse med de i politikken anførte formål videregiver vi derudover dine personoplysninger til følgende andre kategorier af modtagere:

e) Samarbejdspartnere som finansieringsselskaber, forsikringsselskaber og serviceudbydere (fx vejhjælp, dækopbevaring, prisberegnere og lignende).

f) Øvrige leverandører og samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed (fx serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, finansielle institutioner)

g) Virksomheder som den Dataansvarlige er koncernforbundne med i Nic. Christiansen Gruppen (www.nc.dk).

h) Offentlige myndigheder.

i) Sociale medier (fx Facebook, LinkedIn).

OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EØS

Vi opbevarer som udgangspunkt dine oplysninger inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller lande, der har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Disse lande har en databeskyttelseslovgivning, der svarer til lovgivningen i EØS, for så vidt angår dine oplysninger.

Hvis vi deler dine oplysninger med virksomheder, der er hjemmehørende uden for (i) EØS eller (ii) lande med et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau som defineret i GDPR kap. 5, indgår vi aftale med disse virksomheder om, at de skal håndtere dine oplysninger på tilsvarende grundlag som os. I sådanne tilfælde sikrer vi, at de overførte oplysninger er beskyttede. Nærmere oplysninger om relevante overførsler og behandlinger kan fås ved henvendelse til os.

Vi deler dine oplysninger med følgende typer af modtagere, som kan være lokalisereset uden for EØS:

a) Bilproducenter modtager køretøjsoplysninger til brug for fabriksgaranti, statistik og rapportering.

b) Databehandlere, som fx systemleverandører overdrages køretøjs- og personoplysninger for at behandle disse oplysninger på vegne af os til de i politikken anførte formål.

OPBEVARING OG SLETNING

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i 5 år fra den enkelte behandling, men der kan i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder, herunder for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring.

PLIGTMÆSSIG INFORMATION

De oplysninger vi indsamler til persondatabehandling vil i nogle tilfælde være obligatoriske, det vil sige nødvendige for at kunne kontakte dig, levere ydelsen, foretage kreditvurdering osv. I forbindelse med gennemførelsen af den konkrete persondatabehandling vil vi oplyse dig om hvilke oplysninger der er obligatoriske. Modtager vi ikke de obligatoriske oplysninger kan vi ikke levere den ønskede behandling eller ydelse.

DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

- Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

- Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

- Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

- Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

- Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

- Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: Ved at kontakte den Dataansvarlige på ovenstående kontaktoplysninger, eller ved at skrive til [email protected].
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Sidst opdateret: 17.01.2023