Miljøpolitik til Terminalen.dk

Terminalen leverer, servicerer og reparerer nye og brugte biler. Biler der er associeret med høj kvalitet god miljøpræstation fra vugge til grav. Det er hensigten, at Terminalen skal agere i tråd med koncernens mål og værdier vedr. miljøforhold. Terminalen vil være miljøbevidst i alle afdelinger og det daglige arbejde skal tilrettelægges og udføres under hensyntagen til medarbejdere samt omgivelser. Alle nuværende og kommende bindende forpligtelser skal efterkommes og vi forpligter os til løbende at sætte os nye mål til forbedring og beskyttelse af det ydre miljø- og arbejdsmiljøet. 


FØLGENDE MÅLSÆTNINGER SKAL EFTERLEVES I DEN DAGLIGE DRIFT:

Miljøledelse efter DS/EN ISO14001:2015 skal vedligeholdes og styrkes.

Terminalen stiller krav til underleverandører på miljøområdet.

Foranstaltninger til forebyggelse af forurening skal til enhver tid imødegås.

Der skal løbende opnås besparelser på energiforbruget.

Der skal løbende ske en reduktion af skadelige kemikalier uanset fareklasse.

Terminalen støtter op om leverandørernes initiativer vedr. bæredygtighed og genanvendelse, herunder cirkulær økonomi for alle materialer.

Det er enhver medarbejders pligt at udvise rettidig omhu i forhold til at forebygge miljø- og arbejdsmiljøskader.

Der skal udarbejdes intern audit en gang om året.

Miljømålsætninger og miljømål fastsættes og gennemgås en gang om året i forbindelse med ledelsens evaluering.

Vi arbejder hver dag med at få bilerne til at holde længere, køre bedre og forurene mindre.