loading
Vent venligst

Aftalebetingelser

§1 Nærværende aftale er gældende i den periode og med det kørselsbehov, der er aftalt om i henhold til aftalespecifikationen.

§2 Terminalen A/S forpligter sig til inden for rammerne af denne aftale at levere følgende ydelser:

1. Udførelse af alle de af fabrikken specificerede service- og vedligeholdelseseftersyn samt nødvendig vedligeholdelse, hvortil Terminalen A/S leverer de nødvendige reservedele, materialer og driftsmidler, med undtagelse af brændstof.

2. Som nødvendig vedligeholdelse betegnes ting som fx udskiftning af viskerblade, rens og evt. udskiftning af bremser/klodser.

3. Efterfyldning af smøreolie, køler- og sprinklervæske samt drivmidler (med undtagelse af brændstof), også imellem planlagte serviceeftersyn, sålænge dette alene fortages på Terminalens værksted.

Aftalen omfatter ikke:

1. Afhjælpning af skader og defekter fremkommet ved trafikuheld, tyveri, indbrud eller hærværk eller usædvanligt slid.

2. Skader og defekter fremkommet ved overskridelse af tilladte total- og anhængervægte, deltagelse i motorsportsbegivenheder el. lign.

3. Skader og defekter på glas.

4. Skader og defekter som følge af ændring af køretøjet foretaget af ejeren/brugeren eller tredjemand.

5. Skader og defekter som følge af anvendte ikke originale reservedele.

6. Skader og defekter på lak, indtræk, audioudstyr eller ekstra monteret udstyr samt følgeskader, dette udstyr måtte forvolde.

7. Udgifter til bugsering eller erstatningsbil, medmindre det er påført aftalen.

8. Arbejde udført uden for normal åbningstid og/eller uden for vort værkstedsområde, med mindre aftale herom foreligger.

9. Omkostninger som er opstået som følge af ikke forskriftsmæssig reparation og vedligeholdelse.

10. Opdatering af navigations-software er ikke omfattet af serviceaftalen.

§3 Kunden forpligter sig til at sørge for, at køretøjet bliver behandlet som angivet i instruktionsbog og/eller servicebog, ligesom alm. funktionskrav, rutinemæssig kontrol og påfyldning/efterpåfyldning af væskemængder og frostbeskyttelser skal overholdes.

§4 Alle reparationer / servicer foretages hos Terminalen A/S rettidigt på kundens initiativ, eller i nødstilfælde benyttes en anden af Terminalens landsdækkende afdelinger efter forudtruffen aftale med Terminalen A/S. Dvs. at det pågældende værksted skal kontakte Terminalen A/S, inden der bliver udført service eller reparation. Såfremt dette ikke overholdes vil evt. faktura fra anden forhandler ikke blive dækket.

§5 Aftalen kan af kunden opsiges med 1 mdr. varsel, efter de første 6 mdr. Dette skal ske skriftligt til Terminalen A/S. Terminalen A/S kan ophæve aftalen i tilfælde af misbrug eller misligholdelse. Som misbrug/misligholdelse der berettiger til øjeblikkelig ophævelse af aftalen betragtes, men ikke begrænset hertil:

1. Enhver anden anvendelse af køretøjet end aftalt i vedligeholdelsesaftalen.

2. Manglende betaling af de fastlagte ydelser i henhold til aftalespecifikationen ud over 7 dage fra påkrav.

3. Udlæg, der foretages hos kunden uden opnåelse af fyldestgørelse, betalingsstandsning, erklæres konkurs eller lign.

4. Ved afmelding eller totalskade af køretøjet.

5. I overnævnte tilfælde sker afregning parterne imellem på grundlag af refusionsopgørelse.

6. Ved ejerskifte kan kontrakten overdrages til ny ejer mod betaling af et administrationsgebyr på kr. 500.

7. Der godtgøres ikke for underkørt km., da mange services er års bestemt. Overkørte km. Afregnes forholdsmæssigt på baggrund af for perioden aftalte km. Og faktiske kørte kilometer ved udløb/opsigelse.

§6 Erstatningsbil (tilvalgsmulighed): omfatter ret til erstatningsbil i forbindelse med ordinært service, som foreskrevet af producenten. Erstatningsbilen skal bookes inden værkstedsbesøg og inkludere 100 km. fri kørsel pr. dag, dog ekskl. Brændstof. Ekstra kilometer afregnes med kr. 1,00 pr. kilometer ekskl. Moms. Selvrisiko afholdes af kunden.

§7 Hente-/bringeservice (tilvalgsmulighed): omfatter ret til hente-/bringe service i forbindelse med ordinært værkstedbesøg. Hente/bringeservice ydes i en radius af max. 35 km. fra Terminalen A/S. Bilen skal være i køredygtig stand for at benytte hente-/bringeservicen.

§8 Omskiftning af sommer/vinterdæk (tilvalgsmulighed) omfatter ret til skift mellem et komplet sæt hjul 2 gange årligt.

§9 Opbevaring af sommer/vinterhjul (tilvalgsmulighed) omfatter ret til opbevaring af et sæt hjul i perioden.

§10 Eventuelle andre aftaler skal være omtalt i vedligeholdelsesaftalen.

§11 Parterne er enige om at anvende Sø- og Handelsretten i København som værneting for eventuelle tvister.

§ 12 Ved opsigelse af en servicekontrakt før aftalt udløbsdato udlignes eventuelle økonomiske mellemværende ved en refusionsopgørelse. Der opkræves et gebyr på 500 kr. for refusionsopgørelsen.

§ 13 Servicekontrakten reguleres én gang årligt efter nettoprisindekset.

Dine nærmeste forhandlere

Telefon: 45 81 78 08
Bistrupvej 126, 3460 Birkerød
Telefon: 86 17 71 00
Grenåvej 337, 8240 Risskov
Den bedste service til den rigtige pris. Læs om alle fordelene
 

Grenåvej 337

8240 Risskov


Telefon: 86 17 71 00

Bistrupvej 126

3460 Birkerød


Telefon: 45 81 78 08

Storstrømsvej 4

6715 Esbjerg N


Telefon: 76 14 06 00

Rolundvej 11

5260 Odense S


Telefon: 63 95 52 00

Øtoftegårdsvej 2

2630 Taastrup


Telefon: 43 99 40 45

Roskildevej 323

2630 Taastrup


Nissan:  70 30 00 68
Toyota:  70 30 00 84

Grenåvej 337

8240 Risskov


Telefon: 86 17 71 00